ב- 10 בספטמבר 1952-נחתם הסכם השילומים בין ממשלת ישראל לגרמניה

טוען אירועים