ב-11 ביוני 1940-תחנת הרדיו של ההגנה "קול ישראל" מפסיקה את שידוריה

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-11 ביוני 1940-תחנת הרדיו של ההגנה "קול ישראל" מפסיקה את שידוריה

בשידור האחרון של התחנה מוקראת הודעה ולפיה מחויב עתה כל היישוב להצטרף למאמץ המלחמתי של בעלות הברית.  "קול ישראל" מופעל במסגרת רשות השידור מתוקף חוק הרשות. השידור הראשון של קול ישראל היה שידור הכרזת העצמאות, הבסיס להקמתו היה הרדיו המחתרתי של ארגון ההגנה – "קול ישראל"‏ (שהחל את דרכו ברחוב בן יהודה בתל אביב ב-13 במרץ 1940) ותחנת "קול ירושלים" שהופעלה במסגרת המנדט הבריטי. בשנות המדינה הראשונות פעל "קול ישראל" במסגרת משרד ראש הממשלה. ב-1965 הועבר למסגרת "רשות השידור" ומנהלה הכללי הראשון היה חנוך גבתון. ב-29 ביולי 2014 אישרה הכנסת את חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014,‏ ובו פרק המורה על סגירת רשות השידור, ובכלל זה סגירת "קול ישראל" ובמקביל, פתיחת גוף משדר חדש שבו ימשיך ויתקיים השידור הציבורי.

יוני 11 2016

Details

Date: יוני 11