ב-11 בספטמבר 1922-תחילת המנדט הבריטי בארץ ישראל

טוען אירועים