ב- 12 ביולי 1947 – האצ"ל חטף שני סמלים (סרג'נטים) בריטים בנתניה

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב- 12 ביולי 1947 – האצ"ל חטף שני סמלים (סרג'נטים) בריטים בנתניה

האצ"ל חטף שני סמלים (סרג'נטים) בריטים בנתניה, ככלי מקח כנגד שלושה נידונים למוות הכלואים בכלא עכו. הייתה זו ראשיתה של "פרשת הסרג'נטים", שתוצאותיה יעמיקו את השבר בין הנהגתה הנבחרת של התנועה הציונית לבין פורשי האצ"ל ויחריפו את המתח בין היישוב העברי לבין שלטונות המנדט.

יולי 12 2016

Details

Date: יולי 12