ב-12 בינואר 1947 – הלח"י מפוצץ את בניין המשטרה בחיפה

טוען אירועים