ב-12 במאי 1920-נוסדת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-12 במאי 1920-נוסדת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל

נוסדת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דוד זכאי ממונה כמזכיר הראשון. ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל הייתה ארגון שנוסד על ידי מפלגות סוציאליסטיות (ואף הונהג על ידן) כדי לאגד את העובדים היהודים בארץ ישראל, שכירים למקצועותיהם ועובדים עצמאיים "החיים על יגיעם". העיקרון המרכזי שהנחה את מקימיה נוּסח עם הקמתה:
ההסתדרות הכללית מאגדת את כל העובדים החיים על יגיעם מבלי לנצל עבודת זולתם, לשם סידור כל העניינים היישוביים, הכלכליים והתרבותיים של המעמד העובד בארץ לבניין חברת העבודה העברית בארץ ישראל.

מאי 12 2016

Details

Date: מאי 12