ב-12 בפברואר 1958 – חוק היסוד הראשון בכנסת ישראל

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-12 בפברואר 1958 – חוק היסוד הראשון בכנסת ישראל

הכנסת מאשרת את חוק היסוד הראשון – חוק יסוד: הכנסת. החוק אושר ב-12 בפברואר 1958, בכנסת השלישית וקובע שהכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל, שמקום מושבה בירושלים ושבהיבחרה תמנה 120 חברים. החוק עוסק בשיטת הבחירות, בזכות לבחור ולהיבחר, בתקופת כהונת הכנסת, בעקרונות לעניין הבחירות לכנסת, בכהונת חברי הכנסת, בחסינותם ובחסינות בנייני הכנסת, בעבודת הכנסת וועדותיה ועוד. החוק אינו מגדיר את סמכויות הכנסת. את הסעיף בחוק הקובע כי הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, אפשר לשנות רק ברוב של 61 חברי הכנסת; את הסעיף בחוק, שמטרתו להבטיח שהחוק לא ישונה באמצעות תקנות לשעת חירום, אפשר לשנות רק ברוב של 80 חברי הכנסת; כמו כן החוק קובע כי הכנסת אינה רשאית להאריך את כהונתה אלא ברוב של 80 חברי הכנסת, ושוריין בו הסעיף הקובע את מועד הבחירות.

פברואר 12 2015

Details

Date: פברואר 12