ב-14 באוגוסט 2006-נכנסה לתוקפה הפסקת האש שהביאה לסיומה של מלחמת לבנון השנייה

טוען אירועים