ב-14 בספטמבר 2006-דורית ביניש מונתה לנשיאת בית המשפט העליון

טוען אירועים