ב-15 באוגוסט 2005-החל ביצוע תוכנית ההתנתקות בגוש קטיף וצפון השומרון

טוען אירועים