ב- 16 בספטמבר 1982-התחיל טבח סברה ושתילה במערב ביירות בלבנון

טוען אירועים