ב- 17 במרץ 1948-הקמת חיל הים

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב- 17 במרץ 1948-הקמת חיל הים

הקמת השירות הימי – חיל הים הישראלי בראשית ימיו. ב-17 במרץ 1948 פורסם צו הקמת 'השירות הימי' – הכוח הקרבי הימי של המדינה שבדרך. הצו קבע שעל השירות להתבסס בשורה הראשונה על היחידות הימיות של הפלמ"ח אותן יש להעביר מרשות הפלמ"ח לרשות המטה הכללי. יישום הצו נתקל במכשולים שונים שהמרכזי שבהם היה הפניית למעלה ממחצית אנשי הפלי"ם לקרבות להסרת המצור מעל ירושלים. לאחר פרסום הצו החל הגיוס הרחב של יורדי ים לשירות הימי, ועם הצטרפותם של הלוחמים ששבו מהקרבות באזור ירושלים היוו יוצאי הפלי"ם את רוב המגויסים. פלוגת נמל חיפה השתתפה בקרב לשחרור העיר התחתית ב-23 באפריל 1948 ואז צורפו אנשיה לשירות הימי והיוו את גרעין בסיס חיפה.

מרץ 17 2016

Details

Date: מרץ 17