ב-17 במרץ 1992-אישור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-17 במרץ 1992-אישור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

הכנסת ה-12 מאשרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד שנועד להגן על זכויות האדם העיקריות במדינת ישראל. כפי שכותרתו מבהירה, החוק קובע את כבוד האדם ואת חירותו כערכי היסוד מהן נגזרות זכויות האדם המוגנות בחוק היסוד, שהתקבל כ"מגילת זכויות האדם" של המשפט הישראלי. אין בחוק היסוד סעיפים משוריינים, והכנסת יכולה לשנותו ברוב רגיל.

מרץ 17 2016

Details

Date: מרץ 17