ב-18 בספטמבר 1943-השואה: יהודי מינסק נטבחו בסוביבור

טוען אירועים