ב- 19 באפריל 1920-היישוב עורך את הבחירות הראשונות לאספת הנבחרים

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב- 19 באפריל 1920-היישוב עורך את הבחירות הראשונות לאספת הנבחרים

היישוב עורך את הבחירות הראשונות לאספת הנבחרים, גוף שלטוני של היהודים בארץ ישראל, בעל סמכויות לניהול אוטונומי של תחומים כבריאות, חינוך וסעד. אספת הנבחרים הייתה אחד משלושת המוסדות הלאומיים שהוקמו בארץ ישראל בשנות ה-20, יחד עם הוועד הלאומי וכנסת ישראל. אספת הנבחרים פעלה כאספה לאומית ואיפשרה לשאר המוסדות הלאומיים לפעול בהשראתה. היא הוקמה באפריל 1920 כגוף נבחר על פי מפתח פוליטי, כלומר על-פי מפלגות. אספת הנבחרים נחשבה למוסד הלאומי העליון שבחר מתוכו את הוועד הלאומי.

תמונה: יצחק בן צבי פותח בנאומו את אספת הנבחרים הרביעית, ספטמבר 1944.

אפריל 19 2021

Details

Date: אפריל 19