ב-2 באוגוסט 1943-פרץ המרד הגדול במחנה ההשמדה טרבלינקה.

טוען אירועים