ב-21 בספטמבר 1939-נשלחה איגרת הבזק של היידריך

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-21 בספטמבר 1939-נשלחה איגרת הבזק של היידריך

איגרת ששלח ראש המשרד הראשי לביטחון הרייך ריינהרד היידריך אל ראשי האיינזצגרופן שהיו ממוקמים בפולין הכבושה. האיגרת נשלחה ב-21 בספטמבר 1939, שלושה שבועות לאחר כניסת הכוחות הגרמניים לפולין ופתיחתה של מלחמת העולם השנייה.

באיגרת כתב היידריך את ההוראות הראשונות בנושא יהודי פולין. צוין בה כי יש לשמור על האמצעים המתוכננים כסוד כמוס; כי יש להבדיל בין המטרה הסופית שמחייבת זמן רב ובין שלבים בביצועה שיוצאו לפועל בזמן קצר; וכי התוכניות מצריכות הכנה יסודית, טכנית וכלכלית.

ספטמבר 21 2016

Details

Date: ספטמבר 21