ב-21 בספטמבר 1948-הושלם פירוק האצ"ל וסיפוחו לצה"ל עם פירוק הגדוד הירושלמי

טוען אירועים