ב- 22 ביוני 1948-הספינה אלטלנה מוטבעת מול חופי תל אביב

טוען אירועים