ב-23 במאי 1939-שבעה מיישובי חומה ומגדל עולים על הקרקע

טוען אירועים