ב-23 בספטמבר 1955-נפט פרץ לראשונה בקידוח שדה הנפט חלץ

טוען אירועים