ב-24 ביולי 1991-נפטר יצחק בשביס זינגר

טוען אירועים