ב-26 בפברואר 1919 – הישיבה הרשמית הראשונה של הוועד הפועל הציוני

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-26 בפברואר 1919 – הישיבה הרשמית הראשונה של הוועד הפועל הציוני

 הוועד הפועל הציוני הוא המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית. הוועד הפועל הוקם בעקבות החלטה על כך בקונגרס הציוני ה-11. הוא מורכב מחברים שנבחרים בקונגרס הציוני ומנציגי הארגונים הציוניים ומונה 30-25 חברים. מטרתו העיקרית הייתה לשמש כגוף האחראי לביצוע החלטות הקונגרס הציוני ולהיות מופקד על ניהול התנועה הציונית. יש לו סמכויות של ענייני התקציב והכספים, בחירת ממלא מקום חבר נשיאות או חבר נשיאות מכל סיבה שהיא בתקופה שבין קונגרס לקונגרס. הוועד הפועל הציוני מונה כ-187 חברים, הנבחרים על ידי הקונגרס הציוני העולמי על פי יחסי גודל הסיעה.

פברואר 26 2015

Details

Date: פברואר 26