ב-27 ביולי 1948-יעקב דורי מונה לרמטכ"ל הראשון של צבא ההגנה לישראל

טוען אירועים