ב-28 בינואר 1918 – בירושלים מונחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-28 בינואר 1918 – בירושלים מונחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל והמוסד האקדמי השני שנוסד בה. הקמת אוניברסיטה בארץ הייתה חלק מהחזון הציוני, והצעה לעשות זאת עלתה כבר בשנת 1884 בוועידת קטוביץ. בקונגרס הציוני הראשון שנערך בבזל בשנת 1897, התקיים דיון על רעיון הקמת האוניברסיטה, בעקבות הצעתו של צבי הרמן שפירא. האוניברסיטה הוציאה מתוכה אנשי שם בכל תחומי המחקר, לרבות מדענים, פרופסורים ידועים וחתני פרס נובל.

בתמונה: הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בירושלים, 1918. מקור: ויקיפדיה.