ב-28 בספטמבר 1951-נכנס לתוקף חוק שעות עבודה ומנוחה

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-28 בספטמבר 1951-נכנס לתוקף חוק שעות עבודה ומנוחה

 חוק הקובע את הזמנים שבהם מותר למעביד להעביד את העובד, את זכות העובד למנוחה שבועית, ואת הגמול שיש לשלם בעד עבודה נוספת.

ספטמבר 28 2016

Details

Date: ספטמבר 28