ב-29 ביוני 1938 – שלמה בן יוסף, ראשון עולי הגרדום מוצא להורג

טוען אירועים