ב-29 בספטמבר 1941-החל טבח יהודי קייב בבאבי יאר על ידי הנאצים ועוזריהם

טוען אירועים