ב-3 בספטמבר 1958-בישראל נוסד מכון וינגייט לחינוך גופני

טוען אירועים