ב-30 במרץ 1936-פתיחת שידורי קול ישראל

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-30 במרץ 1936-פתיחת שידורי קול ישראל

 נציב העליון ארתור גרנפל ווקופ פותח ברמאללה את שידוריו של קול ירושלים, תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל. קול ירושלים היה אות-הקריאה ושמם של השידורים העבריים בתחנת הרדיו של המנדט הבריטי בארץ ישראל. שידורי הרדיו המנדטורי היו בשלוש השפות הרשמיות של המנדט – אנגלית, ערבית ועברית, והיה זה שירות הרדיו הראשון ששידר שידורים סדירים בעברית. "קול ירושלים" פתח את שידוריו ב-30 במרץ 1936, ושידוריו נמשכו עד להקמת המדינה, ותחילת שידורי הרדיו במדינת ישראל. הגוף המנדטורי שניהל את השידורים נקרא "שירות השידור של פלשתינה (א"י)" – The Palestine Broadcasting Service – PBS. בשנת 1942 פוצל השידור לשתי רשתות, אחת שידרה בעברית ובאנגלית והאחרת באנגלית ובערבית. עם תהליך סיומו של שלטון המנדט הבריטי ובימי מלחמת העצמאות, "קול ירושלים" היה שמה של תחנת שידור ישראלית. תחנה זו פעלה בירושלים באופן עצמאי ובמקביל לתחנת קול ישראל שפעלה בתל אביב.

תמונה: חדר הפיקוח בבניין שירות השידור בירושלים, 1943. מקור: ויקיפדיה.

מרץ 30 2016

Details

Date: מרץ 30