ב-31 במאי 1948-דוד בן-גוריון מפרסם "פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל"

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-31 במאי 1948-דוד בן-גוריון מפרסם "פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל"

 עם הכרזת המדינה הורגש הצורך בהקמת צבא ממלכתי סדיר. הדבר התעכב בשל רצון המוסדות להגיע להסכם עם אצ"ל ועם לח"י על התפרקות מרצון. לכן, למרות קבלת ההחלטה על הקמת צה"ל ב-25 במאי 1948, היא פורסמה ונחתמה על-ידי ראש הממשלה רק יומיים לאחר מכן. פקודת יום מיוחדת פורסמה ב-31 במאי 1948, ולמחרת נחתם ההסכם עם אצ"ל בדבר התפרקותו, ובדבר השתלבות אנשיו בצה"ל. החלק הירושלמי של הארגון הוסיף לפעול.
אנשי הלח"י השתלבו בצה"ל כבר ב-19 במאי. בספטמבר אותה שנה פורק גם הפלמ"ח ואנשיו הפכו להיות חלק מצה"ל. צה"ל הפך אפוא לגוף צבאי ממלכתי של מדינת ישראל – צבא העם הכפוף לממשלה.

מאי 31 2016

Details

Date: מאי 31