ב-4 בספטמבר 1985-השקל החדש נעשה למטבע הרשמי של ישראל

טוען אירועים