ב-7 באוגוסט 1970-מלחמת ההתשה הסתיימה בתיקו אסטרטגי בין ישראל ומצרים

טוען אירועים