ב-8 בינואר 1945 – גרעין של המחלקה הדתית של הפלמ"ח עולה על הקרקע בביריה

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

ב-8 בינואר 1945 – גרעין של המחלקה הדתית של הפלמ"ח עולה על הקרקע בביריה

העלייה לביריה היא פרשה מתקופת היישוב, שהחלה בסוף חודש פברואר 1946 והגיעה לשיאה במרץ 1946. את ביריה יישב ב-8 בינואר 1945 גרעין של המחלקה הדתית של הפלמ"ח. מדובר היה במחלקת פלמ"ח שיישבה את המקום לצרכים צבאיים. במקום הוקמה מצודה, תושבי היישוב עסקו באימונים ובסיורים צבאיים, וכן בעבודות ייעור מטעם הקרן הקיימת לישראל. אנשי ביריה ראו את ייעודם בהגנה על יהודי צפת שהיוו מיעוט בעיר שרובה הייתה אז ערבית. כן היוותה ביריה נקודה מחסה בדרכם של מעפילים שהוברחו דרך סוריה, בשיירות שלוו על ידי אנשי הפלמ"ח.

ינואר 08 2015