דוד בן גוריון – ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל

טוען אירועים