הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאבות הציונות הדתית

טוען אירועים
  • אירוע כבר עבר.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק – מאבות הציונות הדתית

יסוד החיים של האומה בארצה מוכרח לבוא מצד עצמיותה, מצב התביעה לשלמות צורתה, וזו תתגדל ותתאמץ ככל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחביוני חביוניה, ילכו ויחיו בקרבה בגאון גדלם.

נובמבר 29 2017

Details

Date: נובמבר 29
Time: 08:00 - 17:00