30 ביולי 1980-חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל התקבל בכנסת.

טוען אירועים